เครื่องบากท่อ Pipe Groover

รหัสสินค้า : Pipe ISY SDC

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องบากท่อ Pipe Groover

รุ่น

  • ไฟฟ้า : ISY-28TX นิวเมติก : TCM-28TX ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø12.5-28 ความหนา mm. : ≤3 พลังงานกิโลวัตต์ : 0.71 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 53
  • ไฟฟ้า : ISY-80T นิวเมติก : TCM-80T ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø28-76 ความหนา mm. : ≤15 พลังงานกิโลวัตต์ : 0.90 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 53
  • ไฟฟ้า : ISY-90T นิวเมติก : TCM-90T ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø36-90 ความหนา mm. : ≤15 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 50
  • ไฟฟ้า : ISY-28TN-1 นิวเมติก : TCM-28TN-1 ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø12.5-15 ความหนา mm. : ≤3 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 70
  • ไฟฟ้า : ISY-28TN-2 นิวเมติก : TCM-28TN-2 ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø15-20 ความหนา mm. : ≤5 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 70
  • ไฟฟ้า : ISY-28TN-3 นิวเมติก : TCM-28TN-3 ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø20-28 ความหนา mm. : ≤6 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 70
  • ไฟฟ้า : ISY-80TN นิวเมติก : TCM-80TN ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø26-79 ความหนา mm. : ≤15 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 70
  • ไฟฟ้า : SDC-120T นิวเมติก : TCM-120T ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø45-105 ความหนา mm. : ≤20 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 34
  • ไฟฟ้า : SDC-150T นิวเมติก : TCM-150T ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø65-159 ความหนา mm. : ≤20 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 34
  • ไฟฟ้า : SDC-350T นิวเมติก : TCM-350T ID=ช่วงการทำงาน mm. : Ø150-330 ความหนา mm. : ≤20 พลังงานกิโลวัตต์ : 1.43 ความเร็วในการหมุน รอบ/นาที : 14
Visitors: 32,761