รอกโซ่ไฟฟ้า

รหัสสินค้า : Chain Hoist

ราคา

25,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ชุดรอกโซ่ไฟฟ้า พร้อมชุดวิ่ง 1 สปีด

HHBB Electric Chain Hoist


Chain hoist is with advanced structure, small volume, light weght, reliable performance, convenient operation and wide application range.

It can be installed on L-Beam and curve rail, also installed on crane beam to carry heavy loads.


Technical Parameter

Model HHBB0.5-01

HHBB01-01

HHBB01-02

HHBB02-01

HHBB02-02

HHBB03-01

HHBB03-02

HHBB03-03

HHBB05-02

HHBB7.5-03

HHBB10-04

Lift Capacity (t)

HHBB0.5-01 : 0.5

HHBB01-01 : 1

HHBB01-02 : 1

HHBB02-01 : 2

HHBB02-02 : 2

HHBB03-01 : 3

HHBB03-02 : 3

HHBB03-03 : 3

HHBB05-02 : 5

HHBB7.5-03 : 7.5

HHBB10-04 : 10

Lift Height (m)

HHBB0.5-01 : 3

HHBB01-01 : 3

HHBB01-02 : 3

HHBB02-01 : 3

HHBB02-02 : 3

HHBB03-01 : 3

HHBB03-02 : 3

HHBB03-03 : 3

HHBB05-02 : 3

HHBB7.5-03 : 3

HHBB10-04 : 3

Lift Speed (m/min)

HHBB0.5-01 : 7.2

HHBB01-01 : 6.8

HHBB01-02 : 3.6

HHBB02-01 : 6.6

HHBB02-02 : 3.3

HHBB03-01 : 5.6

HHBB03-02 : 3.3

HHBB03-03 : 2.2

HHBB05-02 : 2.8

HHBB7.5-03 : 1.8

HHBB10-04 : 2.8

Lift Motor power (Kw)

HHBB0.5-01 : 1.1

HHBB01-01 : 1.5

HHBB01-02 : 1.1

HHBB02-01 : 3.0

HHBB02-02 : 1.5

HHBB03-01 : 3.0

HHBB03-02 : 3.0

HHBB03-03 : 1.5

HHBB05-02 : 3.0

HHBB7.5-03 : 3.0

HHBB10-04 : 30*2

Chain Spec (mm)

HHBB0.5-01 : Ø 6.3 x 1

HHBB01-01 : Ø 7.1 x 1

HHBB01-02 : Ø 6.3 x 2

HHBB02-01 : Ø 10 x 1

HHBB02-02 : Ø 7.1 x 2

HHBB03-01 : Ø 11.2 x 1

HHBB03-02 : Ø 10 x 2

HHBB03-03 : Ø 7.1 x 3

HHBB05-02 : Ø 11.2 x 2

HHBB7.5-03 : Ø 11.2 x 3

HHBB10-04 : Ø 11.2 x 4

Traveling Speed (m/min)

HHBB0.5-01 : 11/21

HHBB01-01 : 11/21

HHBB01-02 : 11/21

HHBB02-01 : 11/21

HHBB02-02 : 11/21

HHBB03-01 : 11/21

HHBB03-02 : 11/21

HHBB03-03 : 11/21

HHBB05-02 : 11/21

HHBB7.5-03 : 11/21

HHBB10-04 : 11/21

Traveing Motor power (Kw)

HHBB0.5-01 : 0.4

HHBB01-01 : 0.4

HHBB01-02 : 0.4

HHBB02-01 : 0.4

HHBB02-02 : 0.4

HHBB03-01 : 0.4

HHBB03-02 : 0.4

HHBB03-03 : 0.75

HHBB05-02 : 0.75

HHBB7.5-03 : 0.75

HHBB10-04 : 0.75

Work Duty

HHBB0.5-01 : M4

HHBB01-01 : M4

HHBB01-02 : M4

HHBB02-01 : M4

HHBB02-02 : M4

HHBB03-01 : M4

HHBB03-02 : M4

HHBB03-03 : M4

HHBB05-02 : M4

HHBB7.5-03 : M4

HHBB10-04 : M4

Visitors: 28,935